Värdeökning för befintliga fastigheter

Vår affärsidé går ut på att utveckla befintliga fastigheters värde, såväl för ägaren som för användaren.

REX Fastighetsutveckling Ab

  • Grundat 2021.
  • Vår affärsidé går ut på att utveckla befintliga fastigheters värde, såväl för ägaren som för användaren.
  • Vi fokuserar på affärsfastigheter.
  • Vi verkar på den finska marknaden, i huvudsak i de största städerna, i det så kallade C21-nätverket.